Základní informace

Základní škola ve Staříči je škola s 1. – 5. ročníkem. V letošním školním roce 2016/2017 ji navštěvuje 83 žáků. Součástí školy je školní družina, kterou navštěvuje 45 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení. Od roku 2003 patří k základní škole i mateřská škola, kde letos chodí 80 dětí (máme tři třídy). Další součástí je školní jídelna a školní kuchyně.

Všechny prostory školy jsou nadstandardně vybaveny. Kromě 5 tříd je škola vybavena počítačovou učebnou s 21 počítači, školní knihovnou, družinou, jídelnou a tělocvičnou. Pro lehkoatletickou přípravu využíváme hřiště TJ Sokol Staříč pod Okrouhlou. Součástí areálu ZŠ je zahrada za mateřskou školou, která je v odpoledních hodinách k dispozici dětem ze školní družiny.

Nově jsme i na Facebooku:

Základní informace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Sídlo: Sviadnovská 332, 739 43 Staříč

Telefon: 558 660 263

E-mail: info@zsstaric.cz

WWW: https://archiv.zsstaric.cz/

: 75026538

Bankovní spojení: 181756762/0300

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Staříč

Dílčí telefonní kontakty:

– v případě dotazů a nabídek pro ZŠ, popř. omlouvání žáků, kontaktujte zaměstnance ZŠ: 739 109 759

– v případě dotazů a nabídek pro MŠ a ŠJ, popř. omlouvání dětí, kontaktujte vedoucí MŠ: 739 304 417

– v případě dotazů a nabídek pro ŠD, kontaktujte vedoucí ŠD: 728 746 753

– v případě dotazů a nabídek vztahujících se k provozu školy, kontaktujte vedoucí THP: 777 728 279

 

Součásti školy: Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

Ředitel školy: Mgr. Jeanetta Machová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Košťálová jana.kostalova@zsstaric.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Holovičová martina.holovicova@zsstaric.cz

Vedoucí zaměstnanci školy dle organizační struktury od ledna 2017:

Zaměstnanci ZŠ:
mailová korespondence na všechny zaměstnance ZŠ je vždy jmeno.prijmeni@zsstaric.cz

Mgr. Martina Holovičová – tř. učitelka 1. třídy (konzultační hodiny 10.40 – 11.15 pondělí) martina.holovicova@zsstaric.cz

Mgr. Marcela Cigánková – tř. učitelka 2. třídy

Mgr. Hana Míčková – tř. učitelka 3. třídy (konzultační hodiny 11.35 – 12.20 středa) hana.mickova@zsstaric.cz

Mgr.  Jana Košťálová – tř. učitelka 4.třídy (konzultační hodiny 12.30 – 13.30 středa) jana.kostalova@zsstaric.cz

Martina Ivánková – tř. učitelka 5. třídy (konzultační hodiny 8.40 – 9.25 pondělí) martina.ivankova@zsstaric.cz

Renáta Mikešová – asistentka pedagoga v 2.třídě renata.mikesova@zsstaric.cz

 

Vychovatelka ŠD – Miroslava Laníková (konzultační hodiny po dohodě individuálně) miroslava.lanikova@zsstaric.cz

Dle školního řádu v platném znění předem kontaktujte vyučující s žádosti o konzultaci. Pokud by Vám termín nevyhovoval, určitě naleznete s vyučujícími jiný, pro všechny výhodnější, termín.

THP pracovníci:

Ivana Šnajdrová ivana.snajdrova@zsstaric.cz
Hana Jílková hana.jilkova@zsstaric.cz
Marcela Sikorová marcela.sikorova@zsstaric.cz
Oldřich Konečný oldrich.konecny@zsstaric.cz

Certifikát společnosti Scio
 Ocenění společnosti Scio

logo