Slavnostní předávání Slabikáře

V pátek 29. listopadu dostali žáčci 1. třídy před zraky svých nejmilejších slabikáře…