Lesní pedagogika – 1. a 2. třída

Lesní pedagogika je jednou z metod lesnické a enviromentální osvěty. Klade důraz především na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se děti učí les vnímat všemi smysly. Cílem je  prohloubení zájmu dětí o les, přiblížení práce lesníků a zlepšování vztahu člověka k přírodě obecně.