Dopravní soutěž

Velmi úspěšný závěr roku se povedl žákům 4. třídy. Vyvrcholením letošní dopravní výchovy bylo získání průkazu cyklisty a účast na dopravní soutěži. Vybraní žáci absolvovali jízdu na dopravím hřišti, jízdu zručnosti, dopravní testy a testy ze zdravovědy. Akce se konala pod záštitou Policie ČR. Prostoje dětem zpříjemňovali klauni se zábavným programem. Přestože jsme byli početně oslabení, podařilo se nám vyhrát 1. místo z 33 přihlášených družstev!!! Gratulujeme a přejeme především, aby získané znalosti a dovednosti uplatnili v praktickém životě.