Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení volných dnů

 

 

Podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění vyhlašuji, na pondělí 30.4. volný den.

Provoz ŠD (7,30-14,30) pro žáky Základní školy bude zajištěn při dostatečném zájmu rodičů. Rodiče budou informováni zápisem do ŽK, na webových stránkách školy, a osobně nejpozději 19.4.2012, kdy proběhne ve škole konzultační odpoledne. Obědy budou odhlášeny automaticky.

Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy