Pozvánka na členskou schůzi OS Spokojená škola

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali  na členskou  schůzi, která se bude konat dne 20.2. 2012 v 17.00 hod. v knihovně ZŠ Staříč.
Program: Přijímání nových členů, Program činnosti OS
Stávající členy a i ty, kteří by se rádi členy našeho sdružení stali, zve srdečně výbor OS Spokojená škola.