Turistický kroužek 23.března Pržno – Janovice – Skalice