Rozvrh nepovinných předmětů a zájmových útvarů

Nepovinné předměty

 • úterý 13,00-13,45 – Dramatická výchova
 • středa 13,00-13,45 – Náboženství
 • čtvrtek 13,00-13,45 – Keramika

Zájmové útvary – kroužky

 • Pondělí 13,15-14,45 – Šiulové (co 14 dní v sudé týdny)
 • Pondělí 13,15-14,00 – Angličtina
 • Pondělí 15,45-16,30 – Florball
 • Pondělí 16,30-17,15 – Aerobik
 • Středa 13,15-14,45 – Výtvarný kroužek (co 14 dní v sudé týdny)
 • Středa 13,15-14,45 – Sportovní kroužek (co 14 dní v lichý týden)
 • Čtvrtek 13,15-14,00 – Zumba
 • Sobota – – Turistický kroužek (celý den, dle ohlášení)