Kroužky pro školní rok 2014/15

KROUŽKY:

PONDĚLÍ:
Časopis: 14, 00 – 14, 45 h, J. Tomečková
Florbal: 15, 45 – 16, 30 h, M. Laníková
Keramika: lichý týden, 13, 15 – 14, 45 h, M. Cigánková
Výtvarný kroužek: sudý týden, 13, 15 – 14, 45 h , J. Machová

ÚTERÝ:
Angličtina 1. třída: 13, 15 – 14, 00 h, J. Tomečková
Angličtina 2. třída: 13, 15 – 14, 00 h, D. Trojanová
Dramatická výchova: 13, 15 – 14, 00 h, J. Machová
Němčina: 13, 15 – 14, 00 h, M. Holovičová

STŘEDA:—

ČTVRTEK:
Sportovní kroužek: sudý týden 13, 15 – 14, 45 h, D. Trojanová

Šikulové: lichý týden 13, 00 – 14, 30 h, M. Holovičová

PÁTEK:
Aerobik: 15, 00 – 16, 00 h, K. Gallová