Turistický kroužek- Výlet na Bílý kříž a Gruň 15.září 2012