Turistický kroužek- Palkovické hůrky, sobota 22.října 2011