Školní kolo recitační soutěže

Vítězům  školního kola, kteří postupují do obvodního kola v Brušperku,  gratulujeme! 

0.kategorie- N.Malinovská

1.kategorie- N.Kubáňová, E.Stavárková, D.Berek

2.kategorie- V.Hrček, S.Sasínová, E.Volná