Pasování na čtenáře

 Je červen.  První školní rok dětem pomalu končí ….  znají všechna písmenka, čtou pěkně celá slova i jednoduché věty. Proto nedočkavě spěchají do místní   knihovny, kde je čeká “ pasování na čtenáře „…Možná, že některé z nich již přečtou o prázdninách  svou první knížku !