Zvýšení bezpečnosti školy využitím elektronického zabezpečení

Vážení zákonní zástupci, vážení příchozí, oznamuji Vám, že s účinností od května 2015 dochází ke zvýšení zabezpečení školy využitím „elektronického vrátného“ následujícím způsobem:

1)    Přístup do ZŠ – pro příchozí návštěvy slouží zvonek s kamerovým systémem. Po zazvonění a oznámení, koho přicházíte navštívit, budete obsluhou systému vpuštěni do školy. Školnice ZŠ Vás následně doprovodí za navštívenou osobou.

2)    Přístup pro zákonné zástupce do školní družiny – systém je obdobný. Vstupní dveře do traktu školní jídelny, družiny a tělocvičny jsou permanentně uzavřené, pro přístup pro Vaše děti využijte zvonek s kamerou, po identifikaci a sdělení budete vpuštěni paní vychovatelkou do budovy.

3)    Přístup pro využití tělocvičny – do prostoru školy vstupuje vždy celá skupina cvičících s osobou zodpovědnou za cvičení. Z bezpečnostních důvodů tedy nebude možné, aby zůstávaly dveře nezabezpečené. Za uzavření zodpovídá zodpovědná osoba/instruktor daného cvičení. Porušení povinnosti uzavření vstupních dveří, a tudíž porušení zabezpečení školy, bude kvalifikováno jako porušení pravidel využívání majetku školy, na jehož základě může být vypovězena dohoda o využívání tělocvičny.

Jan Veřmiřovský, ředitel školy