změna školního řádu

Vážení zákonní zástupci,

po dnešní pedagogické radě dochází k doplnění školního řádu v povinnostech žáka o větu: „žák je povinen se zdržovat vždy pouze v prostorách, kde je zajištěn dohled zaměstnanci školy“