Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

 se koná dne 10.května 2017 od 8:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.

Vyplněné žádosti o přijetí, evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře, přihlášku ke stravování odevzdají zájemci o přijetí v MŠ. UPOZORŇUJEME, ŽE PRO DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ OD 1.9.2017 ŠESTI LET JE, POSLEDNÍ ROK MŠ POVINNÝ ZE ZÁKONA!

Při odevzdání žádostí je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce žadatele o přijetí ( u cizinců pas). Každý uchazeč dostane svoje registrační číslo, pod kterým bude uveden v seznamu přijatých/nepřijatých dětí (škola musí postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).

V tabulce si vyberte přesný čas, kdy příjdete  k zápisu do MŠ. ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel na vstupních dveřích do mateřské školy, na webových stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou.

  • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace dle § 34, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).
  • přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
  • Ředitel školy stanovil kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou k nahlédnutí v budově MŠ nebo na webu školy.
  • Vedoucí pracovník MŠ a učitelky budou vydávat informace a dokumentaci k zápisu v průbehu provozu MŠ.

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

ředitel školy

Podrobné informace:

Zápis dětí do mateřské školy proběhne 10.května 2017 od 8:00 do 16:00 hodin v kanceláři vedoucího pracovníka mateřské školy. Vzhledem ke skutečnosti, že se v minulých letech tvořila dlouhá fronta, nabízíme všem zájemcům o možnost zapsat se do připraveného časového harmonogramu, který je na následujících stránkách:
ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ
Při zápisu je nutné odevzdat vyplněné následující formuláře:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
  • Přihláška ke stravování

Veškeré formuláře je nutné stáhnout, vytisknout a vyplnit, popř. si je můžete vyzvednout v mateřské škole po dohodě s vedoucí MŠ. Odkaz na formuláře: Formuláře

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti, odevzdá výše uvedené formuláře ( lze odevzdat i dříve). Datum na všech formulářích bude 10.5.2017.

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8:00 do 16:00 hod. i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna mezi formuláři na stránkách školy.

V den zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.