Vyhlášení volného dne 16.11.2015

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na 16.listopadu 2015 pro žáky základní školy ve Staříči volný den (ředitelské volno). V době volných dnů bude mimo provoz i školní družina a školní jídelna. Důvodem pro vyhlášení volného dne jsou organizační důvody spojené s realizaci projektu OP VK – Výzva 56.
Vyhlášení volných dnů je oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsstaric.cz).

Jan Veřmiřovský, ředitel školy