Velká cena malých zoologů 2014

Dne 17.9.2014 se vybraní žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili Velké ceny malých zoologů 2014. Pořadatelem soutěže, která již má několikaletou tradici, je ostravská Zoologická zahrada. Tématem soutěže byl „Život ve tmě“ a naší žáci se jí letos zúčastnili poprvé. Soutěž prověřila nejen znalosti a schopnosti dětí, ale také jejich kondici, jelikož přemísťování mezi stanovišti bylo stopováno. V současnosti již víme i výsledky – družstvo kapitána Vincenta Durošky skončilo na 26. místě, družstvo kapitánky Hanky Karpové na 40. místě a družstvo kapitánky Venduly Weissmannové na 52. místě. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v přírodovědné soutěži. Zároveň bychom chtěli poděkovat také obci Staříč za uvolnění finančních prostředků na dopravu žáků na soutěž.

zoo_14_1zoo_14_2