Uvolnění z tělesné výchovy

Jelikož se v současnosti množí dotazy týkající se uvolnění žáků z tělesné výchovy způsobem, že žák má odcházet domů, pokud se jedná o koncovou hodinu, chtěl bych ozřejmit celou situaci na základě platných zákonů.

Ve školském zákonu je v § 50 odst.2 následující:

(2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Z výše uvedeného vyplývá, že žák, který v tělesné výchově nebo v jakémkoliv jiném předmětu nemůže pracovat, je buď ve výuce přítomen po celou dobu nebo má náhradní způsob vzdělávání.

Oznamuji tedy, že nebudou akceptovány omluvenky, kdy má dítě odcházet na poslední hodinu z tělesné výchovy, pokud necvičí. Jde primárně o to, že tělesná výchova je stejný předmět jako každý jiný a žák v něm musí být přítomen, druhým důvodem je bezpečnost žáků při odcházení ze školy – žák je povinen být přítomen ve škole po celou dobu vyučování.

J.Veřmiřovský, ředitel školy