Ukončení školního roku 2014/2015 (ředitelské volno)

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na dny 29.6. a 30.6.2015 pro žáky základní školy ve Staříči volné dny (ředitelské volno). V době volných dnů bude mimo provoz i školní družina a školní jídelna. Důvodem pro vyhlášení volných dnů jsou přípravné práce a vlastní realizace malování sociálních zařízení pro žáky v budově školy.

Vyhlášení volných dnů je oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsstaric.cz).

Období školního vyučování bude ukončeno a vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2014/2015 bude vydáno 26.6.2015.

Jan Veřmiřovský, ředitel školy