Účast na odborné konferenci 13th European Conference on e-Learning v Kodani

Ve dnech 29.10. – 1.11.2014 se RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. zúčastnil konference 13th European Conference on e-Learning, která se uskutečnila v Kodani. J.Veřmiřovský zde vystoupil s posterovým sdělením „Modern Form of Science Education in Elementary School Through the Mobile Technologies“. Součástí prezentace byla také diskuse s předními světovými odborníky v oblasti ICT. V rámci konference došlo nejen k získání představy o dánském školství, ale také možnosti participace na projektech eTwinningu, což nabízí naší škole zviditelnění v rámci nadnárodních spoluprací.
IMGP0450IMGP0461