Třídní schůzky s rodiči – 7.1.2015

Dne 7.1.2015 od 15.00 do 16.30 hodin proběhnou třídní schůzky prvního pololetí školního roku 2014/2015. Žádáme rodiče, aby přišli již v 15:00 do třídy svého dítěte, nejprve proběhnou společné třídní schůzky všech rodičů s třídní učitelkou, následně budou probíhat individuální konzultace k prospěchu a chování s vyučujícími ve třídách nebo kabinetech. Těšíme se na setkání s Vámi!