Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat o třídních schůzkách, které se konají tuto středu 15.4.2015 v čase 15:00 – 16:30. Začátek třídních schůzek bude ve třídách, kde bude rozebíráno chování a výsledky hodnocení mobile casino za 3. čtvrtletí školního roku. Následně budete mít možnost konzultovat chování a prospěch i s jinými pedagogickými pracovníky.

Jan Veřmiřovský, ředitel školy