Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Sviadnovská 332, 739 43 Staříč

Oznámení o rozhodnutí o přijetí

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/14

Ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Staříči jako příslušný správní orgán v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

Přijat k základnímu vzdělávání Přerušení správního řízení o odkladu povinné šk. docházky Odklad povinné školní docházky
R01    
R02    
R03    
R04    
R05    
R06    
R07    
R08    
R09    
R10    
R11    
R12    
R13    
R14    
R15    
R16    
R18    
R19    
R20    
R21    
R22    
R23    
R24    
R25    
R27    

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Staříč a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění: 4.2.2013
Datum svěšení: 22.2.2013

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy