Ředitelské volno 27.9.2016

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na období 27.9.2016 pro žáky základní školy ve Staříči volný den (ředitelské volno).
V době volných dnů bude mimo provoz i školní družina a školní jídelna (pro ZŠ). Provoz mateřské školy bude zachován ve standardním rozsahu.
Důvodem pro vyhlášení volného dne je odstávka elektřiny, a s tím související omezený provoz školy i možnosti stravování.

J.Veřmiřovský, ředitel školy