POZOR! ZMĚNA TERMÍNŮ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ!

Vážení rodiče,

z důvodu realizace projektu Moderní škola 2015 dojde k posunu termínů třídních schůzek a konzultací v prvním pololetí. Jelikož ale chceme, abyste byli co nejvíce informováni, bude realizace probíhat následovně:

14.10.2015 15:00 – 17:00 proběhnou třídní schůzky ve třídách, tématem budou organizační informace, školní řád, základní informace o prospěchu a chování, následně bude možné konzultovat i s ostatními vyučujícími (ředitel školy v tento termín nebude ve škole přítomen)
3.11.2015 čtvrtletní klasifikační porada
9.12.2015 15:00 – 17:00 proběhnou konzultace o prospěchu a chování
13.1.2016 15:00 – 17:00 proběhnou konzultace o prospěchu a chování

dne 11.11.2015 zůstává pouze termín konzultací s ředitelem školy v termínu 15:00 – 17:00 (v případě zájmu o konzultaci se prosím informujte na mailu zs.staric@seznam.cz )

pozn.: původní termíny třídních schůzek se ruší z důvodu absence více vyučujících účastnících se akce projektu Moderní škola 2015 (11.11.2015) a lyžování se Sluníčkem (6.1.2016)

Děkuji Vám za pochopení

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., ředitel školy