Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 28. – 30.6.2016

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na období od 28.6. do 30.6.2016 pro žáky základní školy ve Staříči volný den (ředitelské volno). V době volných dnů bude mimo provoz i školní družina a školní jídelna (pro ZŠ). Důvodem pro vyhlášení volného dne jsou stavební úpravy prováděné v budově školy.
Vyhlášení volných dnů je oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsstaric.cz).
Jan Veřmiřovský, ředitel školy

Zároveň oznamuji, že ve dnech 13.6. – 17.6.2016 bude výuka zkrácena na 4 vyučovací hodiny.