Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Sviadnovská 332, 739 43 Staříč

Oznámení o rozhodnutí o přijetí

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, zastoupená svým ředitelem, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

Přijat k základnímu vzdělávání Přerušení správního řízení Odklad povinné školní docházky
R01    
R02    
R04    
R05    
R07    
R08    
R09    
R10    
R12    
R13    
R14    
R15    
R16    
R17    
  R18  
R20    
R21    

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Staříč a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění: 5.2.2014
Datum svěšení: 21.2.2014

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy