Opakovaný výskyt vší

Vážení zákonní zástupci,
chtěl bych Vás informovat, že se opětovně ve škole objevily vši. Jelikož je naší snahou, abychom jejich výskyt eliminovali, budou 1x týdně pravidelně prováděny kontroly vlasů žáků. Pokud se objeví podezření na výskyt vší u konkrétního žáka, bude vyčleněn ze skupiny a bude požadavek na rodiče, aby jej odvedli domů a provedli likvidaci vší a hnid. Při opakovaném výskytu vší u konkrétního dítěte budeme spolupracovat s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Celou situaci se snažíme intenzivně řešit a děkujeme vám za pochopení.
J.Veřmiřovský, ředitel školy