Lyžařský kurz

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám opět nabídnout lyžařský kurz pro Vaše děti – Lyžujeme se sluníčkem.

Kurz se bude konat ve dnech 4. – 8. ledna 2016 ve SKI areálu Bílá.

Místo konání kurzu:

Výuka probíhá v Dětském lyžařském parku.

Bezpečnost:

Malé skupiny, průměrně 6 dětí na 1 instruktora, zapůjčení rozlišovacích vest a helem pro každé dítě zdarma.

Organizace:

Děti odjíždí přímo od ZŠ v doprovodu svých pedagogů a na stejné místo se každý den vrací. Dle pokročilosti uvedené v přihlášce jsou děti rozděleny do skupin. Po příjezdu jsou jednotlivé skupiny přiřazeny ke konkrétním instruktorům. Instruktoři první den ověří pokročilost dětí a upraví rozdělení do skupin. V šatnách přímo v areálu probíhá příprava na výuku, svačina a později příprava na odjezd. Dětem pomáhají instruktoři. Lyže, popř. snowboardy zůstávají po celou dobu kurzu v úschovně v místě konání kurzu.

Vybavení:

Možnost zapůjčení lyžařského nebo snowboardového vybavení přímo v místě konání kurzu.  (70,- Kč/ den)

Orientační časový program kurzu:

12:00-12:45 Odjezd od Vaší mateřské nebo základní školy

13:00-15:45 Výuka lyžování

16:00-16:30 Příjezd zpět k ZŠ

Cena:

1.770 Kč

Přihlášky a platba:

Přihlašujte se pomocí on-line systému na www.prihlaskanakurz.cz nejpozději do 30.11. 2015. Platba celé částky za kurz a půjčovné probíhá převodem na č.ú.: 43-6854260217/0100, k.s.: 0308, v.s.: datum narození dítěte v podobě dd.mm.rrrr, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte a název ZŠ

V případě nejasností se prosím obraťte na třídního učitele Vašeho dítěte nebo na Mgr. Tomečkovou (janca.kostalova@seznam.cz).