Keramická dílna pro rodiče a děti

Podzimní dílna pro zájemce bude ve čtvrtek 7.11.od 13.30 – 17h.(práce s hlínou) a ve casino čtvrtek 21.11. od 13.30 – 16.30 h.(glazování střepu) .