Informace pro rodiče strávníku v ZŠ

Informace pro rodiče strávníků v ZŠ

 

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2008 ve znění pozdějších předpisů o školním stravování.

Od letošního školního roku je strava vydávána na základě stravovacího čipu, který strávník získá za poplatek 116,- Kč u vedoucí ŠJ. V případě ztráty čipu si musí strávník zakoupit čip nový za výše uvedený poplatek. Stravovací čip je nevratný. Stravovací čip bude možno zakoupit pouze v úterý 05.09.2017, kdy děti půjdou společně se svými učitelkami k vedoucí školní jídelny.

V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možné si oběd vyzvednout do jídlonosiče v době 11:00 -11:30 hodin v kuchyni MŠ (vchod do MŠ od vedoucí jídelny). Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole (dle zák. 561/2004 § 119), jedná se o nedotovanou stravu a strávník je povinen si stravu odhlásit. V opačném případě uhradí cenu oběda navýšenou o provozní a mzdové náklady ve výši 32,-Kč za den.

Odhlášky budou přijímány do 6.30 hod na emailové adrese sjstaric@seznam.cznebo telefonicky. Telefonický kontakt do ŠJ je 558 660 274 (včetně záznamníku) nebo 608 880 563. Při odhlašování je třeba uvést jméno dítěte, třídu a termín odhlášení. Prodloužení nemoci je nutno opět nahlásit a prodloužit tak odhlášku. Nově lze také odhlášky provádět z internetu na www.strava.cz  po přihlášení strávníka, naše jídelna má číslo 3966.

Stravné se hradí zálohově předem trvalým příkazem nebo ve výjimečných případech hotovostní platbou.

Trvalý příkaz – zákonný zástupce si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k odvodu na účet ZŠ č. 2600472334/2010 tak, aby částka byla připsána na účet ZŠ od 15. do 20. dne předchozího měsíce. Platby se nadstavují od srpna (záloha na září) do května (záloha na červen). Variabilní číslo žáka je evidenční číslo strávníka, které na požádání sdělí vedoucí školní jídelny. Výše záloh pro strávníky 7-10 let je 400,- Kč, pro strávníky 11 let je 440,- Kč.

 Hotovostní platba – předem oznámený termín na internetových stánkách www.zsstaric.cz

Vyúčtování je prováděno 2x ročně, po uplynutí kalendářního a školního roku. Přeplatek bude převeden zpět na účet strávníka. V případě, že dítě mělo odhlášenou stravu, bude přeplatek za stravné použit v následujícím měsíci.

Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 558 660 274, 608 880 563 v době 7.00 -14.00 hod.