informace k organizaci výuky

Vážení zákonní zástupci,

od 5.9.2016 již začne probíhat výuka dle standardního rozvrhu, který dostali žáci nejpozději 2.9.2016. Na stránkách jsou ještě rozvrhy staré, jejich aktualizace proběhne 5.9.2016. K organizaci školní družiny – školní družina začíná fungovat již od 2.9.2016, avšak vlastní provoz začne až během následujícího týdne, jelikož budou upřesněny seznamy žáků v družině. Před prázdninami jsme provedli orientační dotazování na zájem o družinu, zájem byl enormní a převyšoval již tehdy kapacitu družiny. Přesné seznamy budou vytvořeny během následujícího týdne, kritériem pro přijetí do ŠD je věk/ročník dítěte, kdy přednost mají děti mladší před staršími.