Informace k organizaci výuky

Vážení zákonní zástupci,

první školní den v pondělí 4.9.2016 proběhne pouze 1. vyučovací hodina tj. 7:45 – 8:30. Další dny – úterý a středa – budou mít žáci 1. třídy 3 vyučovací hodiny, zbylé ročníky (2.-5. třída) 4 vyučovací hodiny a od čtvrtku 7.9. 2017 již začne probíhat výuka dle standardního rozvrhu.