Enviromentální den na ZŠ Staříč ve spolupráci s OS Rozchodník

Dne 18.11.2014 proběhl na naší základní škole environmentální den ve spolupráci s Občanským sdružením Rozchodník, o.s.
Programy byly koncipovány tak, aby byly adekvátní k věku žáků. Pro první a druhou třídu byly připraveny programy „Kde jsou doma“ a „Barevný podzim“. Žáci se v těchto programech hravou formou dozvěděli o živočiších vyskytujících se v různých prostředích, jak se živočichové připravují na zimu a naučili se také poznávat vybrané druhy rostlin.
Pro třetí, čtvrtou a pátou třídu byly připraveny programy „Bylinkování“ a „Proměny hmyzu“. Zde se žáci dozvěděli, jak poznat vybrané bylinky, procvičili si jemnou motoriku a pochopili princip přeměny hmyzu. Nedílnou součástí programu Proměny hmyzu bylo také určení, zda je pro nás hmyz užitečný nebo škodlivý.

Žáci si z programu neodnesli pouze nové poznatky, ale také omalovánky (1. a 2. třída), bylinkové pytlíčky a vyrobené figurky (3. – 5. třída).

Chtěl bych touto cestou poděkovat OS Rozchodník za vytvořený environmentální den a doufám také v dlouhodobější spolupráci!

J.Veřmiřovský

rozchodník_1rozchodník_2rozchodník_3rozchodník_4rozchodník_5rozchodník_6rozchodník_7rozchodník_8rozchodník_9rozchodník_10rozchodník_11rozchodník_12