Odhlašování obědů

V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, protože v opačném případě dochází k porušení zákona 561/2004 Sb. o školním vzdělávání, který je škola povinna dodržovat.

 

DÍTĚ/ŽÁK MÁ NÁROK NA DOTOVANOU STRAVU POUZE PŘI POBYTU VE ŠKOLE A PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Dle §1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Dle § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. zákonní zástupci hradí za děti a žáky pouze náklady na potraviny. Výši této částky se určuje dle rozpětí finančních limitů, které jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedené vyhlášky. Tyto limity se mohou měnit s ohledem na rostoucí ceny potravin.

Nárok na dotovanou stravu má tedy pouze dítě/žák, který je v daný den ve škole a v první den nepřítomnosti ve škole. V dalších dnech nepřítomnosti je povinnost dítě/žáka odhlásit.

V případě, že dítě/žák není na další dny nepřítomnosti řádně odhlášen a pro dítě/žáka se vaří, jedná se o nedotovanou stravu a je povinností zákonného zástupce uhradit za tyto obědy také provozní a mzdovou režii ve výši 32,-.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí do 6,30 hod.

–          v kanceláři u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na čísle 558 660 274/608 880 563

–          mimo pracovní dobu na záznamníku pevné linky

–          e-mailem: sjstaric@seznam.cz

            Odběr oběda je možný pouze první den nepřítomnosti

Výdej jídla do čistých jídlonosičů první den nemoci v kuchyni MŠ v době

od 11:20-11:30 a v 12:00 – 13:00 hod.

Z hygienických důvodů není dovoleno chodit pro obědy přes školní jídelnu.

S platností od 1.4.2015 se bude doplatek za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve výši 32,- za mzdové a provozní náklady vybírat vždy následující měsíc po neodhlášené nepřítomnosti. U dětí a žáků, kteří hradí stravování bezhotovostně a budou mít přeplatky, bude tato částka uhrazena z těchto přeplatků.

 

Tato změna platí od 1.9.2016

Další informace u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Libuše Pavlová, tel. 558 660 274/608 880 563