Aktuální prodej

PRODEJ  OBĚDŮ  V  HOTOVOSTI

Stravené na měsíc  Z Á Ř Í   2017   se bude vybírat

ve     S T Ř E D U      30.8.2017  

v době  od 8,00 hod.  do 14,00 hod.

Cena stravného při hotovostní platbě:

ZŠ 7-10 let           19 obědů x 20,- = 380,-

ZŠ 11 let                19 obědů x 22,- = 418,-

MŠ celodenní          19 obědů x 29,- = 551,-
7-leté děti (MŠ):     19 obědů x 35,- = 665,-

školné                   300,-

  

Stravné doporučujeme platit bezhotovostně.

Stačí zavolat na číslo 558 660 274 / 608 880 563, nebo napsat na email (kdykoliv): sjstaric@seznam.cz a zjistit si  číslo účtu, variabilní symbol strávníka a výši částky, která má být poukázána na účet.

Platba musí být uskutečněna k 20.dni daného měsíce na měsíc následující. Platby budou stejné každý měsíc a vyúčtování bude provedeno na konci kanlendářního a  školního roku.

Zálohy na školní rok 2017/2018:

MŠ celodenní      609,- + 300,- školné (školné neplatí předškolní děti po dobu 12 měsíců)

ZŠ 7-10 let            400,-

ZŠ 11 let                 440,- (děti, které dosáhnou ve školním roce 2016/2017  11 let)