Základní informace

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sviadnovská 332, 739 43 Staříč

ředitel školy: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. (reditel@zsstaric.cz)

vychovatelky: Miroslava Laníková (miroslava.lanikova@zsstaric.cz), Bc. Jana Badžgoňová (jana.badzgonova@zsstaric.cz)

Školní družina je zařízením pro děti mladšího školního věku. Je umístěna v budově mateřské školy v druhém nadzemním podlaží. Má svou šatnu. Disponuje dvěma místnostmi: třídou se stoly, židlemi a hernou s relaxačními koutky. K vybavení patří televize, DVD přehrávač, rádio a dva počítače.

K pobytu venku se využívá školní zahrada, za nepříznivého počasí je k dispozici školní tělocvična. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Na pitný režim dohlíží vychovatelky.

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje Školní družinu 45 žáků 1. – 5. ročníku.

Nově jsme i na Facebooku: