Organizace

Denní provoz v období školního vyučování: 6,40-7,30, 11,30-16,30

Ve školní družině pracují paní Miroslava Laníková a při aktivitách v době od 13,00-14,30 také paní Bc. Jana Badžgoňová.