Poplatek

Poplatek za školní družinu uhraďte do konce září.

Vybírá se na období září- prosinec 320,-Kč.