Zápis do 1.třídy ZŠ

Oznámení o přijetí 2015_16

Oznámení o rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16
Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, zastoupená svým ředitelem, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

2015-02-09_124729

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení budou zákonní zástupci informování písemně.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Staříč a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.