Informace pro rodiče prvňáčků k organizaci výuky

Důležité informace

 • 4. 9. proběhne uvítání prvňáčků v prostorách učebny 1. třídy. Začátek v 7:45, doba trvání cca 45 minut. 5.9.(úterý) a 6. 9.(středa) 2017 mají děti pouze 3 vyučovací hodiny – končí tedy v 10.30. Na oběd jdou v tyto dny děti v 11:25. Pro ty, kteří nechodí na oběd, je možné si přijít již v 10:30. Následující dny pak probíhají dle rozvrhu – každý den 4 vyučovací hodiny – do 11.25, v pondělí do 12:20.
 • Vyučování začíná v 7:45. Vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky 10 minut, po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 minut.
 • Školní budova se pro vstup žáků otevírá v 7:25. Dříve přicházejí jen ti žáci, jejichž rodiče odcházejí do práce a nemají nikoho, kdo by děti vypravil do školy.
 • Tito žáci po přezutí přechází do školní družiny. Dozor zde vykonává od 6:40 do 7:25 pověřená osoba. Dozor na chodbě a v šatně koná školnice.
 • Odpolední školní družina je v provozu od 11:25 do 16:30 ve třídě v horním patře školy. Září – prosinec 320 Kč, leden – červen 480 Kč. Při vyzvednutí dětí zvoňte na zvonek označený ŠD (u hlavního vchodu), do mikrofonu (před obrazovkou) nahlaste Vaše jméno a jméno dítěte, pro které jdete.
 • Je vhodné, aby prvňáčci přicházeli do školy nejpozději v 7: 30 a měli tak dostatek času na přezutí a přípravu na vyučování.
 • Z družiny je dítě vydáno zákonným zástupcům nebo osobě, kterou zákonný zástupce určí. Samy mohou děti z družiny odcházet jen s  písemným souhlasem zákonných zástupců. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou (podepsanou a datovanou) žádost zákonných zástupců.
 • Denně mají žáci k dispozici čaj v rámci pitného režimu (100 Kč/pololetí) Čaj se podává pouze přihlášeným dětem.
 • Všechny domácí úkoly budou mít děti označeny učitelkou v učebnicích a sešitech nebo bude do učebnice vložen pracovní list s domácím úkolem. Pokud si s úkolem nebude /nebudete vědět rady, nic se neděje, jen ho vždy podepište. Je to pro mne zpětná vazba, že se na úkol nezapomnělo. Číst s dětmi je nutno každý den, na rychlosti čtení nezáleží! Úkoly z psaní netrénujte nanečisto! Pro děti je to velmi náročné a únavné, k rychlému ujasnění, procvičení tvaru využijte mazací tabulku!
 • Obstarejte dětem krabičku na písmenka – osvědčila se velká krabička od zápalek a figurku (nejlépe z Kinder vajíčka) do matematiky.
 • Z třídního fondu budou financovány výlety, pomůcky pro tvoření apod., vybíráme zatím 200 Kč.

ROZVRH HODIN

1.třída
1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina
pondělí ČJ M ČJ HV
úterý ČJ M ČJ TV
středa ČJ M ČJ PRV
čtvrtek ČJ M ČJ TV
pátek ČJ M PRV VV

 

Do aktovky chystat dle rozvrhu:

Učte děti samostatnosti, nechystejte věci za ně. Pomáhejte jim, Vaše trpělivost se Vám vyplatí.

ČJ – Živá abeceda, S Pepou do školy, Moje první psaní (uvolňovací cviky)

M – Matematika 1 (1.díl)

Prv – Já a můj svět

VV + PČ – věci budou ve škole v plastové krabici, popř. v pytlíku

HV – bez učebnice

Každý den s sebou:

Vybavené pouzdro – prosím kontrolujte s dětmi každý den (ořezané pastelky a tužky), deníček (malý, červený), žákovskou knížku

Svačinu, lahev s pitím

Ve škole zůstává:

Ručník, podložka na svačinku, mazací tabulka s fixem a hadříkem, potřeby pro VV a PČ, úbor do TV, přezůvky, polštářek, figurka z Kinder vajíčka do matematiky

 Kontakt na třídní učitelku:

tel. 731 859 199

martina.holovicova@zsstaric.cz

Mgr. Holovičová Martina