Režim dne

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

deti

6.00 – 8.00 scházení dětí, volné hry dětí, individuální činnosti s dětmi

8.00 –11.20 tělovýchovné aktivity, hygiena, svačina, činnosti řízené pedagogem, pobyt venku

11.20 – 12.15 oběd, hygiena 

12.15 – 14.00 – odpočinek, klidové činnosti

14.00 – 16.00 hygiena, svačina, odpolední  zájmové činnosti (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky zacílených činností), individuální činnosti s dětmi, individuální plánované činnosti

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu  a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec bežného programu.Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem.