Organizace školního roku 2016/2017

Provoz v mateřské škole začíná ve čtvrtek 1.9.2016. V období podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin bude provoz snížen podle počtu dětí.

V období vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena.

Prázdniny:

Zahájení školního roku: 1. 9. 216 (čtvrtek)

Podzimní prázdniny: připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. 

Vánoční prázdniny: budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Pololetní prázdniny: připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny: 6. 2. – 12. 2. 2017

Velikonoční prázdniny:  připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Informace o provozu a uzavření MŠ o hlavních prázdninách budou sděleny ve II. pololetí školního roku 2016/17 nejméně dva měsíce předem.