Kroužky na rok 2016/17

V letošním roce 2016/2017 probíhají následující kroužky:
– angličtina pro 1.třídu
– angličtina pro 2.třídu
– keramika
– dramatický kroužek
– náboženství
– míčové hry
– sportovní kroužek
– tenis
– taneční kroužek
– fotbal
– aerobik

Logopedie (nepovinný předmět)- dopoledne- Hana Kolářová